فاضل لنکرانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
از ولادت تا مرجعیت همراه با آیت الله العظمی فاضل لنکرانی  ۱۵ آبان ۱۳۹۷

از ولادت تا مرجعیت همراه با آیت الله العظمی فاضل لنکرانی 

آیت الله العظمی فاضل در سایه استعدادی خدادادی به حدی بودند که بتوانند از درس استادی مانند آیه الله العظمی بروجردی استفاده و درس ایشان را تقریر کند و آیه الله بروجردی با اینکه بسیار مشکل پسند بود تقریر ایشان را تایید کرد.

با اجتهاد جواهری می توان مسائل مستحدثه را حل کرد/ حیات حوزه ها با مسائل مستحدثه سپری شده است  ۲۸ مهر ۱۳۹۷
آیت الله فاضل لنکرانی در مشهد: 

با اجتهاد جواهری می توان مسائل مستحدثه را حل کرد/ حیات حوزه ها با مسائل مستحدثه سپری شده است 

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان این که کسانی که دارای مبنای اصولی هستند می توانند وارد مسائل مستحدثه شوند، گفت: شک نداشته باشید که با همین اجتهاد جواهری می توان مسائل مستحدثه را حل کرد.