فاضل بایگانی – فراتحلیل نیوز
مداحی که برای انقلاب نخواند، به امام حسین(ع) جفا کرده است  ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
آیت الله فاضل لنکرانی: 

مداحی که برای انقلاب نخواند، به امام حسین(ع) جفا کرده است 

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تاکید بر این که مداحی که برای انقلاب نخواند، به امام حسین(ع) جفا کرده است، تصریح کرد: مداحان سرمایه عظیمی از ناحیه امام حسین(ع) در اختیار دارند و نباید آن را خرج اشخاص و جناح های سیاسی کنند.