فاطمه شهیدی بایگانی – فراتحلیل نیوز
وثیقه ۵۰۰ هزار متری «هنگامه شهیدی» برای آزادی «درمنی» +سند ۲۸ آذر ۱۳۹۷
محکومان امنیتی برای آزادی مفسد اقتصادی سنگ‌تمام گذاشتند

وثیقه ۵۰۰ هزار متری «هنگامه شهیدی» برای آزادی «درمنی» +سند

پرونده «باقری درمنی» یکی از بزرگترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر بود که به صدور حکم اعدام منجر شد؛ اما نکته قابل توجه، تلاش محکومان امنیتی و وابستگان یک جریان سیاسی برای آزادی وی است.