فاطمیون بایگانی – فراتحلیل نیوز
سرمایه‌گذاری پنتاگون برای ایران هراسی در افغانستان ۳۱ تیر ۱۳۹۹
توطئه پنهان آمریکا علیه لشکر فاطمیون؛

سرمایه‌گذاری پنتاگون برای ایران هراسی در افغانستان

در حالی که به گفته مقامات امنیتی کابل، اعضای فاطمیون هیچ‌گونه فعالیتی در افغانستان ندارند، برخی رسانه‌های خبری با سرمایه‌گذاری هنگفت پنتاگون، پروژه هراس‌افکنی را دنبال می‌کنند.

فعالیت‌های فرهنگی رزمندگان فاطمیون در سوریه +عکس ۰۸ شهریور ۱۳۹۸

فعالیت‌های فرهنگی رزمندگان فاطمیون در سوریه +عکس

فعالیت فرهنگی اثرگذار فاطمیون در مناطق مختلف سوریه و در میان خود رزمندگان مقاومت، از جمله کارهای شاخص آنان است که توصیفش در قاب برخی از تصاویر قابل مشاهده است.