فتنه آبان بایگانی – فراتحلیل نیوز
فیلم/ “اشرار” قرآن‌ها را جمع کردند و آتش زدند ۲۸ آبان ۱۳۹۸

فیلم/ “اشرار” قرآن‌ها را جمع کردند و آتش زدند

موج سواری آشوب گران بر مطالبات بر حق مردمی