فتنه تغلب بایگانی – فراتحلیل نیوز
کتاب «فتنه تغلّب» منتشر شد ۰۸ دی ۱۳۹۷
در آستانه سالگرد حماسه مردمی ۹ دی؛

کتاب «فتنه تغلّب» منتشر شد

«فتنه تغلب» شامل برخی سخنان منتشرنشده‌ی رهبر انقلاب است؛ از جمله در طلیعه‌ی کتاب که دیدگاهی کلان به موقعیت نظام اسلامی در برابر نظام سلطه عرضه می‌کند. همچنین روایت‌هایی از برخی سخنان و کنش‌های ایشان را در بر می‌گیرد که دیگران آن‌ها را بیان نموده‌اند