فتنه طلبان بایگانی – فراتحلیل نیوز
آخرین مأموریت اصلاح‌طلبان چیست؟/ پایان سیاست و اجرا در اردوگاه چپ ۱۶ تیر ۱۳۹۸
اصرار به ناامیدی مردم برای امید به «فتنه اقتصادی»!

آخرین مأموریت اصلاح‌طلبان چیست؟/ پایان سیاست و اجرا در اردوگاه چپ

سیاست و اجرا در فعالیت‌های جریان اصلاحات به پایان رسیده و آنها غیر از یک کارنامه ضعیف، چیز جدیدی برای ارائه ندارند. این حقیقت، هسته سخت اصلاح‌طلبان را به طراحی «آخرین مأموریت» وا داشته است.