فتنه ۸۸ اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
پای براندازها هم به دانشگاه اصفهان باز شد/ مروری بر ۴ سال و چند حاشیه یک دانشگاه ۰۶ دی ۱۳۹۷

پای براندازها هم به دانشگاه اصفهان باز شد/ مروری بر ۴ سال و چند حاشیه یک دانشگاه

هنوز زمان زیادی از حضور یکی از عناصر فعال در فتنه ۸۸ نمی‌گذرد که چند روزی دانشگاه اصفهان را به التهاب کشید و سرتیتر خبرهای استان بود که حالا صداهای شنیع‌تر از قبل شنیده می‌شود.