فراتحلیل اربعین بایگانی – فراتحلیل نیوز
برنامه‌ریزی برای حضور ۳ میلیون ایرانی در پیاده‌روی اربعین ۹۸ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

برنامه‌ریزی برای حضور ۳ میلیون ایرانی در پیاده‌روی اربعین ۹۸

دبیر ستاد مرکزی اربعین با اشاره به پیش‌بینی حضور ۳ میلیونی زائران ایرانی در پیاده‌روی اربعین گفت: امسال برای اعزام زائران از ظرفیت‌های جدید استفاده می‌کنیم.