فرا تحلیل ارز جهانگیری بایگانی – فراتحلیل نیوز
قیمت گوشت هم‌چنان در قله/ چند درصد «ارز جهانگیری» به جیب مردم و چه مقدار به جیب رانت‌خواران رفته است؟ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
سلطان بعدی سلطان گوشت است؟

قیمت گوشت هم‌چنان در قله/ چند درصد «ارز جهانگیری» به جیب مردم و چه مقدار به جیب رانت‌خواران رفته است؟

از حدود ۱۰۰ هزارمیلیاردی که دولت برای تأمین کالاهای اساسی، ارز اختصاص داده است حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن به مردم می‌رسد و ۷۰ تا ۸۰ درصد آن رانتی است که عاید انحصار کنندگان می‌گردد.