فرا تحلیل اقتصاد سیاسی بایگانی – فراتحلیل نیوز
فواید گرانی‌ها برای مردم از دید اصلاح‌طلبان/ زندگی بدون گوشت +تصاویر ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازی غیراخلاقی در تنگنای اقتصادی

فواید گرانی‌ها برای مردم از دید اصلاح‌طلبان/ زندگی بدون گوشت +تصاویر

رسانه های اصلاح طلب در زمانه ای که مردم در تنگنای معیشتی هستند سعی می کنند آنان را به زندگی بدون گوشت با حربه تغذیه سالم تر سوق دهند!