فرا تحلیل انتصاب بایگانی – فراتحلیل نیوز
۱۰ عملکرد شاخص ۱۰ سال مدیریت قضایی آملی‌لاریجانی ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

۱۰ عملکرد شاخص ۱۰ سال مدیریت قضایی آملی‌لاریجانی

برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی یکی از اقدامات قابل توجه قوه قضائیه در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بوده است.