فرا تحلیل تحریم بایگانی – فراتحلیل نیوز
گرای تحریم‌های بیشتر را چه کسی به ترامپ داد؟ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
درباره آخرین اظهارات سخنگوی دولت؛

گرای تحریم‌های بیشتر را چه کسی به ترامپ داد؟

سخنان نوبخت نشان داد اگر دولت سخنگو هم داشته باشد به جای اینکه از برنامه های دولت برای رفع مشکلات سخن بگوید آنرا به گردن آمریکا و تحریم ها می اندازد.