فرا تحلیل توئیتر بایگانی – فراتحلیل نیوز
متهمان جاسوسی از مراکز نظامی چه آسیبی به محیط زیست ایران زدند؟ +تصاویر ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

متهمان جاسوسی از مراکز نظامی چه آسیبی به محیط زیست ایران زدند؟ +تصاویر

با جست‌وجویی در وب‌سایت میراث پارسیان به جرات می‌توان گفت اسطوره‌سازی از دست‌اندرکاران این مؤسسه و معرفی آن‌ها به عنوان «حافظان محیط‌زیست» تنها خیانت به محیط زیست ایران است نه حمایت.