فرا تحلیل خاش بایگانی – فراتحلیل نیوز
ملت ما انتقام خون شهدای حادثه تروریستی اخیر را خواهد گرفت ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
روحانی در جمع مردم بندرلنگه:

ملت ما انتقام خون شهدای حادثه تروریستی اخیر را خواهد گرفت

رئیس‌جمهور گفت: ملت ما انتقام خون شهدای حادثه تروریستی اخیر را خواهد گرفت.