فرا تحلیل درس خارج بایگانی – فراتحلیل نیوز
در ۲۲ بهمن چون تهدید دشمن بیشتر بود، مردم احساس تکلیف کردند و بیشتر آمدند/ مدیران افسردگی، ملالت و بی‌حوصلگی را از خودشان دور کنند ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
بیانات رهبر انقلاب در ابتدای درس خارج فقه:

در ۲۲ بهمن چون تهدید دشمن بیشتر بود، مردم احساس تکلیف کردند و بیشتر آمدند/ مدیران افسردگی، ملالت و بی‌حوصلگی را از خودشان دور کنند

توصیه‌ی من به همه‌ی کسانی که مدیریّتی دارند، مسئولیّتی دارند، چه در قوّه‌ی مجریّه، چه در قوّه‌ی قضائیّه، چه در مدیریّتهای گوناگون، این است که افسردگی و ملالت را و بی‌حوصلگی را از خودشان دور کنند.