فرا تحلیل روحانیت بایگانی – فراتحلیل نیوز
نجات دو نفر گرفتار در برف کوهستان توسط یک روحانی ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
مسئول گروه تبلیغی شفا کوهرنگ خبر داد:

نجات دو نفر گرفتار در برف کوهستان توسط یک روحانی

حجت الاسلام نظرپور گفت: نقش نیروهای مردمی و بالاتر از آن نقش این روحانی در کنار نیروهای مردمی در نجات حادثه دیدگان بسیار موثر بود و حتی پس از این اتفاق، استقبال مردم منطقه نسبت به کار تبلیغی گروه بیشتر شد.