فرا تحلیل سوریه بایگانی – فراتحلیل نیوز
روحانی: همچون گذشته در کنار سوریه خواهیم بود/ اسد: برای قدردانی به ایران آمده‌ام ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
در دیدار رؤسای جمهوری ایران و سوریه مطرح شد

روحانی: همچون گذشته در کنار سوریه خواهیم بود/ اسد: برای قدردانی به ایران آمده‌ام

رئیس‌ جمهور با اشاره به اهتمام و جدیت ایران برای همکاری وکمک به دولت سوریه در روند بازسازی و تثبیت امنیت وآرامش دراین کشور،تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته درکنار مردم ودولت سوریه خواهدبود.