فرا تحلیل نفت ایران بایگانی – فراتحلیل نیوز
ماجرای بلوف ۲۰۰ میلیارد دلاری وزارت نفت چیست؟ ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

ماجرای بلوف ۲۰۰ میلیارد دلاری وزارت نفت چیست؟

معاون سابق شرکت ملی نفت، چنان از ۲۰۰ میلیارد دلار سخن می‌گوید که گویا فراموش کرده طبق اظهارات زنگنه، سهم سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار است.