فرزند اوری بایگانی – فراتحلیل نیوز
سبک زندگی و نحوه تفکر؛ عامل اصلی تک فرزندی ۰۵ فروردین ۱۳۹۸

سبک زندگی و نحوه تفکر؛ عامل اصلی تک فرزندی

یک آسیب شناس با بیان اینکه علت اصلی کم فرزندی سبک زندگی است، گفت: بسیاری از افراد مسائل اقتصادی را مانع این امر می دانند در حالی که اغلب آن ها نیز توانایی اقتصادی مطلوبی دارند.