فرش های نفیس ایرانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی در اصفهان ۱۳ آذر ۱۳۹۵
از 14 آذرماه به نمایش گذاشته می‌شود

نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی در اصفهان

نفیس‌ترین فرش‌های دستباف کرک و ابریشم اصفهان، فرش نائین، فرش ابریشم قم، انواع گبه و گلیم، فرش بیجار، قالی‌های روستایی و عشایری از جمله تولیدات هنرمندانه‌ای است که از ۱۴ آذرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان عرضه خواهد شد.