فرهنگ ترافیک بایگانی – فراتحلیل نیوز
طرح پیاده‌راه شدن چهارباغ عباسی اصفهان اجرا شود ۰۴ آبان ۱۳۹۵
استاندار اصفهان:

طرح پیاده‌راه شدن چهارباغ عباسی اصفهان اجرا شود

استاندار اصفهان گفت: شهادت می‌دهم که فعالیت‌های “فرهنگ ترافیکی” انجام شده در شهر اصفهان، هیچ جای ایران انجام نشده و بی‌نظیر است و همه باید در تداوم این برنامه‌ها همراه باشند.