فرهنگ بایگانی – فراتحلیل نیوز
چه کسانی شبه ژانر سینمای مبتذل را به تماشاگران تحمیل کرده‌اند؟ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
به بهانه بررسی تگزاس پرفروش ترین فیلم هفته؛

چه کسانی شبه ژانر سینمای مبتذل را به تماشاگران تحمیل کرده‌اند؟

مدت‌هاست که اهالی سینما و فرهنگ کشورمان پاسخی جز سکوت برای این سئوالات ندارند و در سکوت به تماشای ذبح شدن فرهنگ و هنر کشور و سقوط سلیقه‌ی تماشاگر ایرانی نشسته‌اند.