فرودگاه اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
اصفهان معین پایتخت در مواقع بحران/توسعه فرودگاه اصفهان ضروری است ۰۸ دی ۱۳۹۵
مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان:

اصفهان معین پایتخت در مواقع بحران/توسعه فرودگاه اصفهان ضروری است

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان گفت: با توجه به تعیین اصفهان به عنوان استان معین پایتخت در مواقع بروز بحران‌های طبیعی و همچنین ظرفیت بالای استان اصفهان درزمینه جذب گردشگر، توسعه فرودگاه اصفهان ضروری است.