فرودگاه بین المللی اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
توسعه ترمینال خارجی فرودگاه اصفهان توسط سرمایه‌گذاران فرانسوی ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
رئیس کمسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان خبرداد

توسعه ترمینال خارجی فرودگاه اصفهان توسط سرمایه‌گذاران فرانسوی

رئیس کمسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان اصفهان از توسعه ویژه ترمینال خارجی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان توسط سرمایه‌گذاران فرانسوی با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیون یورو خبر داد.