فریدن بایگانی – فراتحلیل نیوز
روستاهای این منطقه با تانکر آبرسانی می‌شوند ۲۸ مهر ۱۳۹۷
تأمین آب شرب مطالبه مردم غرب اصفهان؛

روستاهای این منطقه با تانکر آبرسانی می‌شوند

نماینده فریدن در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم روستاهای غرب استان اصفهان، سرچشمه‌های دز، کارون و قمرود را می‌بینند که از چند متری آنها عبور می‌کند اما روستاهای آنها با تانکر آبرسانی می‌شود.