فریدون بایگانی – فراتحلیل نیوز
دو اتهام اصلی حسین فریدون/ احتمال صدور حکم سنگین قوت گرفت ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

دو اتهام اصلی حسین فریدون/ احتمال صدور حکم سنگین قوت گرفت

یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.

آقای وزیر جلوی اعمال نفوذ حسین فریدون را بگیرید ۰۶ دی ۱۳۹۷
ابوالفضل ابوترابی:

آقای وزیر جلوی اعمال نفوذ حسین فریدون را بگیرید

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به برخی اخبار مبنی بر اعمال نفوذ «حسین فریدون» برای چینش ترکیب هیات مدیره برخی بانک‌ها گفت: به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد توصیه می‌کنم صادقانه با مردم درمورد فشارها ی وارده حرف بزند تا مانع حضور افراد فاقد اهلیت در سیستم پولی و بانکی شود.