فساد در فوتبال بایگانی – فراتحلیل نیوز
نمایشی مضحک به نام خداحافظی نویدکیا + فیلم ۲۶ مهر ۱۳۹۵
مراسم سرکاری در فولادشهر اصفهان؛

نمایشی مضحک به نام خداحافظی نویدکیا + فیلم

ماجرای رفتن یا نرفتن نویدکیا به چالش بزرگی برای تیم سپاهان تبدیل شده که می تواند دیدارهای آینده این تیم را نیز تحت الشعاع خود قرار بدهد و نوید بخش فصل ناکام دیگری برای سپاهان باشد اما واقعیت اینجاست که در شرایط فعلی، به جز برخی از هواداران این تیم که احساس را بر منطق ارجحیت می دهند، ماندن نویدکیا موافق دیگری ندارد.