فشن شو ایرانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
ابعاد تازه فشن‌شوی کودکان؛ آزمون مواجه مسؤولان با یک پدیده اجتماعی ۱۱ مهر ۱۳۹۸

ابعاد تازه فشن‌شوی کودکان؛ آزمون مواجه مسؤولان با یک پدیده اجتماعی

اواخر مرداد امسال بود که فشن شو کودکان به یکی از موضوعات داغ میان خانواده‌ها تبدیل شد که فارس در گزارشی متفاوت به بررسی مجدد این پرونده پرداخته است.