فضائلی بایگانی – فراتحلیل نیوز
تازه های بیانیه گام دوم انقلاب ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

تازه های بیانیه گام دوم انقلاب

اولین نکته تازه در بیانیه «گام دوم انقلاب» جمع شدن یکجای مجموعه ای شامل نگاه تاریخی، توصیف وضع موجود، نشان دادن چشم انداز، راه نیل به چشم انداز و موتور محرک و پیشران حرکت به سمت چشم انداز است.

خط کشی های پرهزینه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

خط کشی های پرهزینه

رویدادهایی درکشور رخ می نماید که ناگاه بخش وسیعی از فضای رسانه ای و سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و به تبع خط کشی های پر رنگ، دو قطبی هایی را بوجود می آورد.

خائنین به ملت و نظام بدانند… ۱۴ مهر ۱۳۹۷

خائنین به ملت و نظام بدانند…

واژه “خیانت” واژه پر استعمالی است و در زمینه های مختلف بکار برده می شود اما یکی از سنگین ترین و پرخسارت ترین خیانت ها، خیانت در حق یک ملت است.