فعالان فضای مجازی اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
آنچه به نمایندگی از اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی به آیت الله رئیسی گفتم ۱۶ آذر ۱۳۹۸
احسان تیموری

آنچه به نمایندگی از اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی به آیت الله رئیسی گفتم

متن کامل صحبت های احسان تیموری در با دیدار رئیس قوه قضائیه در دیدار با اقشار مردم اصفهان