فقه حکومتی بایگانی – فراتحلیل نیوز
نگاه فقه اسلامی به جایگاه اداره جامعه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

نگاه فقه اسلامی به جایگاه اداره جامعه

مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: تأکید امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر تحول در حوزه‌های علمیه و تولید فقه حکومتی، در راستای ارتقاء فقه اسلامی به جایگاه اداره جامعه و تمدن‌سازی است.