فلسطین اشغالی بایگانی – فراتحلیل نیوز
سازمان همکاری اسلامی تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت به قدس را محکوم کرد ۰۶ بهمن ۱۳۹۵

سازمان همکاری اسلامی تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت به قدس را محکوم کرد

شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در نشستی در مالزی، تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت خود به قدس اشغالی را محکوم کرد.