فنااوری بایگانی – فراتحلیل نیوز
غولهای فناوری اینترنت را ناامن کردند/ آینده دزدی‌های فضای مجازی ۲۵ آبان ۱۳۹۷

غولهای فناوری اینترنت را ناامن کردند/ آینده دزدی‌های فضای مجازی

امنیت اطلاعات با گسترش روند دیجیتال شدن کاسته شده و هر روز حجم بیشتری از اطلاعات کاربران فاش می شود. این روند در سال های اخیر نگران کننده تر شده است.