فناوری اصلاعات بایگانی – فراتحلیل نیوز
سرعت اینترنت در ایران و جهان در سال ۲۰۱۶ ۲۷ آذر ۱۳۹۵

سرعت اینترنت در ایران و جهان در سال ۲۰۱۶

در سال ۲۰۱۶، متوسط سرعت اینترنت در کره جنوبی به ۲۳.۶ مگا بیت بر ثانیه، رسیده است در حالی که متوسط سرعت اینترنت در ایران به ۳.۵ مگابیت است.