فولادگر، پایگاه تحلیلی خبری حرف شما بایگانی – فراتحلیل نیوز
فرصت‌ها و تهدیدهای صنایع دستی در شرایط ارزی امروز کشور ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد

فرصت‌ها و تهدیدهای صنایع دستی در شرایط ارزی امروز کشور

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: اصفهان مهد صنایع دستی در کشور و همچنین میزبان نمایشگاه ملی این حوزه است و یکی از اهدافی که برای ادغام صنایع دستی با سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در نظر گرفته شده این است که در کنار حمایت از گردشگری و میراث فرهنگی، صنایع دستی هم رشد کند.