فولادگر مجلس بایگانی – فراتحلیل نیوز
جفای هیئت رئیسه مجلس به «رونق تولید»/ گزارشی که فرصت قرائت پیدا نکرد ۱۵ مهر ۱۳۹۸

جفای هیئت رئیسه مجلس به «رونق تولید»/ گزارشی که فرصت قرائت پیدا نکرد

۶ ماه از سال رونق تولید گذشته ولی گزارش مجلس شورای اسلامی برای رونق تولید هنوز معطل قرائت از سوی هیئت رئیسه مجلس است.