فولاد بایگانی – فراتحلیل نیوز
تلاش برای خودکفایی کامل در فولاد مبارکه/ وضعیت تولید جلوتر از پیش‌بینی‌ها ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
مدیرعامل فولاد مبارکه مطرح کرد

تلاش برای خودکفایی کامل در فولاد مبارکه/ وضعیت تولید جلوتر از پیش‌بینی‌ها

مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: به دنبال خودکفایی ۱۰۰ درصدی فولاد مبارکه بوده و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه سازندگان قطعات، تولیدکنندگان مواد اولیه و شرکت‌های دانش‌بنیان به صنعت فولاد هستیم.

آمارهایی به نام شرق اصفهان و به کام دیگران/ خوب و بدی که با هم به مردم نمی‌رسد ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

آمارهایی به نام شرق اصفهان و به کام دیگران/ خوب و بدی که با هم به مردم نمی‌رسد

رئیس شورای اسلامی شهر سجزی گفت: جذب نیروی بومی حداقل امتیازی است که صنایع باید برای شهرهای مجاور خود لحاظ کنند و صنایعی که به نام شرق اصفهان هستند منافع آن به جاهای دیگر می‌رسد.