فیش حقوقی نجومی اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
علاوه بر مدیران حرامخوار، نوبخت نیز تعقیب شود ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

علاوه بر مدیران حرامخوار، نوبخت نیز تعقیب شود

اگر آقای نوبخت در انجام وظیفه قانونی خویش اهمال نمی‌کرد و شورای حقوق و دستمزد مرتباً تشکیل می‌شد آیا این بی‌شرمی‌ها رخ می‌داد؟