فیلمفارسی بایگانی – فراتحلیل نیوز
کمدی سخیف همان فیلمفارسی است/ نزدیکی کمدی‌‌سازها به چرخه اکران ۰۱ آذر ۱۳۹۷
پروهشگر سینما مطرح کرد:

کمدی سخیف همان فیلمفارسی است/ نزدیکی کمدی‌‌سازها به چرخه اکران

پروهشگر سینما گفت: متأسفانه سازندگان فیلم‌های شبه‌کمدی با چرخه اکران ارتباط نزدیکی دارند و علت به وجود آمدن این ارتباط نزدیک، سود سرشاری است که اینگونه آثار جذب می‌کنند.