فیلم زرد بایگانی – فراتحلیل نیوز
تغییر یا تثبیت ذائقه مخاطبان اصفهانی سینما ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
یکه‌تازی فیلم‌های سطحی و سلبریتی‌محور در سینما؛

تغییر یا تثبیت ذائقه مخاطبان اصفهانی سینما

انتقاد به تولیدات سینمای اصفهان به تبع آن ایران و سطحی نگری در تولیدات ارائه شده در سینماها، در کنار روند مدیریت فرهنگی کشور، تصمیم‌گیری‌ها، هنرمندانی که رو به سطحی نگری آورده‌اند و البته ریل‌گذاری‌های بعضاً اشتباه در این مسیر، هر روز بیشتر می‌شود.