قاشچی بایگانی – فراتحلیل نیوز
همکاری توئیتر با عربستان برای دستگیری روزنامه‌نگاری که زیر شکنجه جان باخت ۲۴ آبان ۱۳۹۷

همکاری توئیتر با عربستان برای دستگیری روزنامه‌نگاری که زیر شکنجه جان باخت

روزنامه انگلیسی مترو فاش کرد اطلاعات مربوط به ترکی بن عبدالعزیز الجاسر، روزنامه‌نگاری که توسط مقامات امنیتی آل‌سعود دستگیر شده و زیر شکنجه به قتل رسید را توئیتر در اختیار عربستان قرار داده است.