قاضی بایگانی – فراتحلیل نیوز
علامه‌ای که ۲۶ سال ریگ در دهان نگاه می‌داشت ۰۳ اسفند ۱۳۹۷

علامه‌ای که ۲۶ سال ریگ در دهان نگاه می‌داشت

سیدعلی‌آقا قاضی معروف به «علامه قاضی» در سال ۱۲۸۲ در تبریز به دنیا آمد و طول عمر با برکت ایشان ۸۴ سال بود.