قانون اساسی بایگانی – فراتحلیل نیوز
برخی کاندیدا‌های مجلس یک بار هم قانون اساسی را نخوانده‌اند ۲۹ آذر ۱۳۹۷
آیت‌الله جنتی:

برخی کاندیدا‌های مجلس یک بار هم قانون اساسی را نخوانده‌اند

دبیر شورای نگهبان گفت: متأسفانه برخی کاندیدا‌های نمایندگی مجلس به ابتدائی‌ترین مسائل مربوط به مجلس آشنایی ندارند و چه بسا برخی اصلاً یک بار متن قانون اساسی را نخوانده باشند.

مسئولان به جای اشتیاق برای عضویت در FATFها قانون اساسی را اجرا کنند ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
رزاقی مطرح کرد:

مسئولان به جای اشتیاق برای عضویت در FATFها قانون اساسی را اجرا کنند

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اهداف استعماری نهادهای بین المللی تشکیل شده توسط کشورهای صنعتی گفت: اگر این اشتیاقی که مسئولان برای پیوستن به این سازمان ها دارند به اجرای قانون اساسی داشتند کشور اینقدر با معضل بیکاری و فقر مواجه نبود.