قانون اشتغال بایگانی – فراتحلیل نیوز
مهم‌ترین قانون حمایت از کالای ایرانی در محاق فراموشی ۰۶ آذر ۱۳۹۷

مهم‌ترین قانون حمایت از کالای ایرانی در محاق فراموشی

مدتهاست طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در اولویت‌های آخر دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار می گیرد و بررسی نمی شود. ظاهرا کالای ایرانی از چشم نمایندگان مجلس افتاده و این موضوع در قوه مقننه به محاق فراموشی رفته است.