قانون منع ورود مهاجران مسلمان بایگانی – فراتحلیل نیوز
اجبار مسافران خارجی آمریکا به افشای اطلاعات تماس‌ها و شبکه‌های اجتماعی‌شان ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
برگ جدیدی از اقدامات ضدمهاجرت ترامپ رو شد

اجبار مسافران خارجی آمریکا به افشای اطلاعات تماس‌ها و شبکه‌های اجتماعی‌شان

در حالی که دستورالعمل ترامپ برای ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور از جمله ایران به آمریکا سبب جنجال در جهان شده است، کاخ سفید قصد دارد برای مسافران کشورهای دیگر هم چالش های جدیدی ایجاد کند.