قاون ارث بایگانی – فراتحلیل نیوز
آشنایی با حقوق و تکالیف قانونی ناشی از ارث ۱۵ آذر ۱۳۹۷
دانستنی های حقوقی؛

آشنایی با حقوق و تکالیف قانونی ناشی از ارث

یکی از منابع مالکیت، اموال به جای مانده پس از فوت افراد است که ماترک یا ارث نام دارد اما گاهی پیش می‌آید که برخی وراث به جهت ناآشنایی و نیز شرایط روحی، بعضاً دچار مشکلاتی از قبیل مواجه شدن با طلبکاران، می‎شوند که با آگاهی یافتن از حقوق و تکالیف خود می‎توانند آن را مهار کنند.