قاچاق بنزین بایگانی – فراتحلیل نیوز
مقصد کارت سوخت‌های خریداری شده کجاست؟ ۲۵ آبان ۱۳۹۷

مقصد کارت سوخت‌های خریداری شده کجاست؟

“مقصد کارت‌های سوخت خریداری شده کجاست؟” این سوالی است که وقتی گوشه‌ای از رونق خرید و فروش کارت سوخت در کشور را به چشم می‌بینیم به ذهن متبادر می شود.