قبض گاز بایگانی – فراتحلیل نیوز
اضافه شدن مبلغ جدید به قبض گاز/ ماجرای سود بدهی چیست؟ +عکس ۲۷ آبان ۱۳۹۷
شرکت گاز پاسخ دهد؛

اضافه شدن مبلغ جدید به قبض گاز/ ماجرای سود بدهی چیست؟ +عکس

دریافت مبلغی بیش از بدهی از قبوض گاز اعتراض مشترکان گاز خانگی را به همراه داشته است.