قرآن بایگانی – فراتحلیل نیوز
گفتگو با داروسازی که حافظ کل قرآن کریم است ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

گفتگو با داروسازی که حافظ کل قرآن کریم است

در دوران کودکی بچه منضبط و باهوشی بودم البته به موقع هم مثل بقیه بچه‌ها شیطنت و بازیگوشی داشتم. از همان سنین پایین به فعالیت‌های قرآنی‌ علاقه‌مند بودم و به صورت جسته گریخته در این زمینه‌ها فعالیت می‌کردم .